Yrityksen rahoituksen ja laskentatoimen kehittäminen

Rahoituksen suunnittelu ja rahoitusneuvottelut ovat merkittävässä roolissa yrityksen tervehdyttämisessä. Sisäistä laskentaa kehittämällä ja toiminnanohjausjärjestelmien käytöllä saadaan parempi kuva yrityksen eri liiketoimintojen kannattavuudesta.

Rahoituksen suunnittelu sisältää yrityksen kokonaistaloudellisen analyysin ja lähes aina rahoitusneuvottelujen läpiviemisen. Kassavirtalaskelmien hyödyntäminen johtamisen apuvälineenä auttaa löytämään optimaalisen kasvunopeuden, jolla yrityksen talous on tasapainossa ja maksuvalmius ei vaarannu.

Erityisosaaminen

  • Tuotekohtainen laskenta
  • Kassavirtalaskelma johtamisen apuvälineenä
  • Rahoitusneuvottelut